Activiteit

Zingen en bewegen op muziek

Vooraf

Zoek een liedje uit dat je wilt zingen en waarop je kunt dansen. Je kunt het liedje verbinden aan een thema waarmee je bezig bent (bijvoorbeeld lente). Maar je kunt ook een liedje met een bepaalde emotie uitzoeken. Een liedje over blij zijn bijvoorbeeld (Jodokus kwak: ‘Ik ben vandaag zo vrolijk’) of over boos zijn (‘Ben je boos, pluk een roos…’). Zet de cd en de muziekinstallatie vast klaar. Eventueel kun je ook voor muziekinstrumenten zorgen.

Deze activiteit duurt ongeveer 30 minuten, of zolang de kinderen het leuk vinden.

Speluitleg

Vertel de kinderen dat jullie een liedje gaan zingen en bij het liedje bewegingen gaan maken. Vertel welk liedje het is, en waar het liedje over gaat (praten en uitleggen). Laat het liedje eerst een keer horen. Vinden jullie het een leuk liedje (sensitieve responsiviteit)? Zorg ervoor dat de kinderen je uitleg goed kunnen verstaan. Begrijpen ze wat de bedoeling is (structureren en grenzen stellen)?

Laat het liedje een paar keer horen. Zing zelf mee. Vraag of de kinderen ook meezingen. ‘Wat kunnen ze dat al goed’ (sensitieve responsiviteit)! Maak bewegingen bij het liedje (‘Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen’), klap mee (“Klap eens in je handjes, blij, blij, blij’) of beeld sommige bewegingen uit het liedje uit (‘Ik zag twee beren broodjes smeren’ of ‘De waggelkontenboogie’). Vraag of de kinderen met je meedoen.

Kennen de kinderen de woorden van het liedje een beetje? Kunnen ze het liedje goed meezingen? Ga dan nog een stapje verder. Zet een nieuw liedje op en wijs drie tweetallen aan en laat deze kinderen samen bewegingen bedenken bij het liedje. Vraag aan de andere kinderen wie er met de muziek mee willen spelen op een muziekinstrument. Geef deze kinderen een muziekinstrument. Bijvoorbeeld een tamboerijn, een trommeltje of een xylofoon. Ga samen met de kinderen muziek maken.

Spelbegeleiding

Begeleid de kinderen door voor te doen wat de kinderen kunnen doen met het instrument en stimuleer hen je na te doen. ‘Goed zo, wat een mooi geluid maak je nu (sensitieve responsiviteit)!’

Maak daarna een grote kring, zing met elkaar het liedje en laat om de beurt een tweetal in het midden van de kring de bewegingen die bedacht zijn, voordoen. Complimenteer de kinderen met de bewegingen die zij bedacht hebben. ‘Deze beweging past er mooi bij (sensitieve responsiviteit)!’ De andere kinderen doen de bewegingen na en de kinderen met een muziekinstrument maken muziek. Daarna kun je nog een ander lied uitkiezen, waarbij andere kinderen bewegingen mogen bedenken en een muziekinstrumentje krijgen.

Maak er een feestje van met zijn allen!

Afsluiting

Kondig op tijd aan dat de activiteit bijna afgelopen is (structureren en grenzen stellen). Draai de muziek tot slot zacht, tot het weer helemaal stil is.

Bespreek de activiteit even na met de kinderen. Hebben de kleuters lekker gezongen? Vonden de kinderen het leuk om bewegingen te verzinnen, de bewegingen na te doen of mee te spelen met de muziek (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie)? Houd de nabespreking kort (structureren en grenzen stellen), maar zorg wel dat de kinderen kwijt kunnen wat ze kwijt willen (sensitieve responsiviteit).

Aanwijzingen voor gebruik van de ruimte

Je kunt zowel binnen als buiten zingen en bewegingen maken bij de liedjes.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Benodigd materiaal:

  • Muziekinstallatie en muziek.
  • Muziekinstrumentjes, zoals een trommeltje, een tamboerijn, een triangel of een xylofoon.

Omgaan met risico’s

Zorg dat de kinderen voldoende ruimte hebben om te bewegen. In een grote groep kunnen niet alle kinderen aan de beurt komen om bewegingen te bedenken of om een muziekinstrumentje te bespelen. Vertel dit aan de kinderen (praten en uitleggen) en zeg dat de volgende keer als jullie deze activiteit doen andere kinderen aan de beurt komen (ontwikkelingsstimulering).

Ontwikkeling

De kinderen vergroten hun woordenschat door regelmatig te zingen. Als de kinderen meezingen, gebruiken ze actief taal. Door bewegingen uit te beelden, begrijpen de kinderen ook wat ze zingen. Op die manier ontwikkelen ze hun woord- en taalbegrip. Veel woorden zijn nog nieuw op deze leeftijd. De kinderen leren nieuwe woorden tijdens het zingen. Doordat de woorden vaak herhaald worden in liedjes, onthouden de kinderen de nieuwe woorden goed. Het samen zingen stimuleert daarbij: het is gezellig en de kinderen horen van jou of van het kind naast hen hoe je een woord precies uitspreekt (taalontwikkeling).

De kinderen bewegen daarnaast op de muziek. Ze maken grote en kleine gebaren, klappen of beelden bepaalde dingen uit. Zo ontwikkelen de kinderen spelenderwijs hun motoriek (motorische ontwikkeling). De kinderen bedenken ook zelf bewegingen die passen bij de woorden van het liedje (creatieve ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling). Niet alle kinderen kunnen aan de beurt komen om bewegingen te bedenken of een muziekinstrumentje te bespelen. Zij komen een volgende keer pas aan de beurt (emotionele ontwikkeling).

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

Je kunt deze activiteit ook in kleinere groepen doen.

Spelvariatie:

- Je kunt de bewegingen laten aansluiten op de muziek. Langzame bewegingen op zachte muziek, en snelle bewegingen op harde muziek. Of zachtjes trippelen op zachte muziek en hard stampen op harde muziek.

- Je kunt de kinderen met de muziek mee laten tikken met ritmestokjes. Zo leren ze spelenderwijs de maat houden en aangeven.

- Je kunt tijdens het zingen ook poppen mee laten doen. Bijvoorbeeld poppenkastpoppen van Roodkapje als je ‘Zeg Roodkapje waar ga je henen’ zingt met de kinderen.

- Je kunt ook dansspelletjes doen en daarbij zingen en bewegen. Bijvoorbeeld het liedje ‘Er zat een klein zigeunermeisje’ of ‘Zakdoekje leggen’.

Leeftijd:

Ook oudere kinderen vinden het leuk om te zingen en te bewegen. Kies liedjes uit die aansluiten op de belevingswereld van de leeftijd van de kinderen (ontwikkelingsstimulering). Zij kunnen ook moeilijkere bewegingen bedenken en speciale danspasjes. Begeleid de kinderen als dat kan op de piano of met een gitaar.

Achtergrondinformatie

Je kunt op internet vele voorbeelden van kinderliedjes vinden. Bijvoorbeeld op:

http://www.peuterplace.nl/kinderliedjes.htm

http://www.pinkelotje.nl/

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Taal ontwikkeling

Spelgebied: Expressie

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 10 - 30 kinderen

Leeftijd: 4 - 6 jaar

Door: SamenspelopdeBSO