Activiteit

Tekenen met woorden

Vooraf

Leg de tekenspullen klaar. Maak zelf een voorbeeld van een woordtekening. Leg ook die tekening klaar.

Je kunt deze activiteit als vrij spel laten doen. Leg kort uit wat de bedoeling is, en laat de kinderen daarna zelfstandig aan de slag gaan.

Deze activiteit duurt ongeveer 45 minuten.

Speluitleg

Leg de activiteit uit. Vertel dat de kinderen gaan tekenen met woorden. Ze gaan een tekening maken. Maar ze tekenen niet met lijnen, maar met woorden. Ze mogen zelf bedenken waarover ze willen tekenen (respect voor autonomie).

Laat het voorbeeld zien dat je hebt gemaakt. Bijvoorbeeld een tekening van een auto. De wielen heb je bijvoorbeeld getekend door wielwielwiel in een cirkelvorm te schrijven. De ramen zijn getekend door raamraamraam te schrijven. En het dak is getekend door dakdakdak te schrijven. Op die manier heb je de hele auto uit woorden getekend. Zorg ervoor dat de kinderen je uitleg goed kunnen verstaan. Begrijpen ze wat de bedoeling is? (structureren en grenzen stellen). Geef zonodig nog wat meer voorbeelden (praten en uitleggen). Bedenk samen met de kinderen wat zij kunnen tekenen met woorden. Denk aan dieren, een speeltuin, een huis, een school, een tuin, een bos…. Hebben alle kinderen een onderwerp verzonnen? Laat ze dan zelfstandig aan de slag gaan (respect voor autonomie).

Spelbegeleiding  

Laat zoveel mogelijk uit de kinderen zelf komen; stel vragen en laat de kinderen op elkaar reageren. Zo komen ze zelf op ideeën (ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interactie tussen kinderen). Let wel op de moeilijkheid van de onderwerpen: de kinderen moeten de woorden die in hun onderwerp voorkomen wel kunnen schrijven! Laat hen daarna aan de slag gaan. Loop af en toe langs en complimenteer de kinderen met hun tekeningen (sensitieve responsiviteit).

Afsluiting

Kondig op tijd aan dat de activiteit bijna afgelopen is (structureren en grenzen stellen).

Bespreek de activiteit even na met de kinderen. Zijn de woordtekeningen mooi geworden? Vonden de kinderen het leuk om met woorden te tekenen? (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie,). Houd de nabespreking kort (structureren en grenzen stellen), maar zorg wel dat de kinderen kwijt kunnen wat ze kwijt willen (sensitieve responsiviteit).

Aanwijzingen voor gebruik van de ruimte

Deze activiteit kun je zowel binnen als buiten doen. De kinderen hebben er een tafel bij nodig.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Benodigd materiaal:

  • Een tafel.
  • Tekenspullen: papier, kleurpotloden, stiften.

Ontwikkeling

De kinderen spelen tijdens deze activiteit met taal. Ze denken na over woorden en verwerken ze tot een beeld dat iets betekent. Ze bedenken welke woorden samenhangen met hun onderwerp, en hoe ze die woorden kunnen terug laten komen in hun tekening (taalontwikkeling).

Sommige kinderen van deze leeftijd zullen het moeilijk vinden om met woorden te tekenen. Ze kunnen op deze leeftijd immers nog niet allemaal goed schrijven. Stimuleer kinderen die het moeilijk vinden toch door te gaan. Help hen een onderwerp verzinnen dat ze met ‘gemakkelijke’ woorden in kunnen tekenen (ontwikkelingsstimulering). Bijvoorbeeld een huis (woorden: huis, bel, raam, dak). Je kunt ook helpen met het verzinnen van woorden die ze in hun tekening kunnen gebruiken, of je kunt hen laten helpen door een kind dat al wel goed kan schrijven (begeleiden interacties tussen kinderen). Complimenteer de kinderen met de woorden die ze gebruiken in hun tekening, en eventueel met hun goede samenwerking (sensitieve responsiviteit).

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

Je kunt deze activiteit ook in tweetallen of individueel laten uitvoeren.

Materiaalgebruik:

Je kunt de kinderen ook gedeeltes van hun tekening laten verven.

Je kunt de kinderen losse woorden laten knippen uit tijdschriften of kranten. Ze kunnen deze woorden in hun tekening plakken, in plaats van de woorden zelf te schrijven. Dat geeft een leuk effect, omdat de woorden er typografisch anders uitzien (verschillende lettertypes en -groottes). Zo kunnen ze bijvoorbeeld (de vorm van) een ijsje maken dat is opgebouwd uit uitgeknipte en opgeplakte woorden: ijsijsijs, en misschien ook het woord lekker of koud.

Spelvariatie:

Je kunt de kinderen ook samen aan een tekening laten werken.

In plaats van tekenen met woorden, kun je de kinderen ook ‘sprekende woorden’ laten schrijven/tekenen. Bijvoorbeeld het woord ‘vuur’ in hele vurige letters schrijven. Of het woord ‘eng’ heel spookachtig tekenen. Zo zie je meteen wat een woord betekent.

De kinderen kunnen ook letters kalligraferen; in sierletters schrijven. Eventueel kun je hiervoor eerst versierde hoofdletters uit de middeleeuwen laten zien.

Leeftijd:

Ook oudere kinderen kunnen tekenen met woorden. Zij kunnen ingewikkeldere onderwerpen tekenen, met moeilijkere woorden (ontwikkelingsstimulering).

Achtergrondinformatie

Bron: http://www.lesidee.nl/data3/dataid_velden/dataId647.html (les van Meester Geoffrey voor groep 5, 6, 7).

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Taal ontwikkeling

Spelgebied: Kunst en knutselen

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 10 - 40 kinderen

Leeftijd: 7 - 9 jaar

Door: SamenspelopdeBSO