Activiteit

Gedichten schrijven

Vooraf

Leg verschillende boeken klaar met gedichten. Bijvoorbeeld gedichten van Annie M.G. Schmidt. Op de website http://www.skep.nl/ vind je ook gedichten van kinderen.

Deze activiteit duurt ongeveer 30 minuten.

Speluitleg

Leg de activiteit uit. De kinderen mogen zelf een gedicht schrijven. Bijvoorbeeld over een gevoel dat ze hebben: verliefd zijn, of boos, verdrietig of vrolijk zijn. De kinderen mogen zelf kiezen over welk gevoel ze een gedicht willen schrijven (respect voor autonomie).

Leg uit dat een gedicht mag rijmen, maar dat dat niet hoeft (praten en uitleggen). Vertel ook dat een gedicht lang mag zijn, maar ook kort. Het kind mag zelf bepalen hoe lang zijn gedicht wordt, en of het wel of niet rijmt (respect voor autonomie).

Bekijk met het kind een paar gedichten als voorbeeld. Bijvoorbeeld een gedicht uit een boek, van internet of uit een poëziealbum. Welk soort gedicht spreekt het kind het meest aan? Hoe gaat het kind zelf dichten? Moet zijn gedicht rijmen, of hoeft dat niet?

Help het kind een beetje op weg (ontwikkelingsstimulering). Laat het kind een gebeurtenis bedenken waarover hij wil dichten (respect voor autonomie). Bijvoorbeeld dat hij heel blij was toen hij een voetbalwedstrijd gewonnen had. Of dat hij heel boos was toen zijn broertje zijn Legobouwwerk kapot gemaakt had. Laat het kind kort beschrijven wat er gebeurde. Laat hem zijn gevoelens erbij beschrijven: boos, kwaad, blij. Horen er geluiden bij dat gevoel? Keihard schreeuwen, heel hard lachen, zachtjes huilen? Horen er kleuren bij het gevoel? Rood van kwaadheid, zwart van verdriet…. Vertel dat het kind ook deze woorden van geluiden en kleuren in het gedicht kan gebruiken (praten en uitleggen).

Zorg ervoor dat het kind de uitleg goed kan verstaan. Begrijpt hij wat de bedoeling is? (structureren en grenzen stellen). Laat hem daarna aan de slag gaan.

Geef het kind kladpapier en mooi papier. Het kind begint op kladpapier; een gedicht in een keer opschrijven lukt bijna nooit! En op kladpapier mag je gewoon doorstrepen wat niet goed is. Is het kind tevreden met zijn gedicht? Dan kan hij het gedicht op het mooie papier in het net schrijven. Eventueel kan hij het gedicht versieren met een tekening.

Spelbegeleiding

Loop af en toe even langs bij het kind om te kijken of het dichten lukt. Luister goed naar wat het kind vertelt, en vertaal het zonodig in andere woorden zodat het kind weet dat je hem begrepen hebt (sensitieve responsiviteit). Complimenteer het kind, en stimuleer hem om verder te gaan (sensitieve responsiviteit). Help hem zonodig met rijmwoorden, of vraag of het kind wil dat een ander kind hem helpt (respect voor autonomie / begeleiden van interactie tussen kinderen).

Complimenteer het kind met het resultaat (sensitieve responsiviteit). Wat is het een mooi gedicht geworden!

Afsluiting

Kondig op tijd aan dat de activiteit bijna afgelopen is (structureren en grenzen stellen).

Bespreek de activiteit nog even na met het kind: wat vond het kind leuk en wat minder leuk? Wat ging er goed en wat minder goed? (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen). Houd de nabespreking kort (structureren en grenzen stellen), maar zorg wel dat het kind kwijt kan wat hij kwijt wil (sensitieve responsiviteit).

Aanwijzingen voor gebruik van de ruimte

Laat het kind het gedicht aan tafel maken.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Benodigd materiaal:

  • Kladpapier en mooi papier.
  • Pen of potlood.
  • Boeken met gedichten als voorbeeld. Bijvoorbeeld boeken van Annie M.G. Schmidt.
  • Internet om voorbeelden van gedichten op te zoeken.
  • Een poeziealbum met gedichten als voorbeeld.

Ontwikkeling

De kinderen zoeken woorden die passen bij het onderwerp. Ook kijken ze daarbij welke woorden op elkaar rijmen. Met deze woorden maken ze het gedicht (taalontwikkeling). Wanneer kinderen dit nog moeilijk vinden, kun je ze daarmee helpen door dit met hen te bespreken en samen te zoeken naar een ‘voorraadje’ van woorden voor het maken van het gedicht (ontwikkelingsstimulering).

Door het benoemen van emoties in de gedichten en het verwoorden van kleuren en geuren worden de kinderen gestimuleerd om creatief met taal om te gaan (creatieve ontwikkeling).

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

Je kunt kinderen ook in duo’s aan een gedicht laten werken. Beide kinderen kunnen samen aan het gedicht werken. De kinderen kunnen de taken ook verdelen: een schrijver en een illustrator (die een tekening bij het gedicht maakt).

Spelvariatie:

Je kunt de gedichten aan laten sluiten op de tijd van het jaar. De kinderen kunnen bijvoorbeeld Sinterklaasgedichten maken, ze kunnen een gedicht maken voor Moederdag, voor Vaderdag of voor Valentijnsdag.

Hebben meerdere kinderen een gedicht gemaakt? Je kunt een gedichtenmuur maken met alle gedichten, of je kunt er een dichtbundel of een gedichtenkrant van maken.

Je kunt de gedichten laten voorlezen aan andere kinderen of aan ouders, bijvoorbeeld tijdens een gedichtenuurtje.

Achtergrondinformatie

Op de website http://www.skep.nl/ staan gedichten van kinderen.

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Taal ontwikkeling

Spelgebied: Expressie

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 1 - 2 kinderen

Leeftijd: 10 - 12 jaar

Door: SamenspelopdeBSO