Activiteit

Dierengeluidenspel

Vooraf

Dit spel wordt gespeeld in een bos of park. Maak vooraf kaartjes waarop de te verzamelen dieren staan en daarachter ruimte om een kruisje of paraaf te zetten. Voorbeelden van dieren:

  • De zeldzame roepie-roepie vogel
  • De wit gestippelde joehoe uil
  • Het mekkerende wolschaap
  • De piepende spitsmuis
  • De gekke wilde koe
  • De grijze trompet olifant
  • De bonte klopspecht

Vraag een aantal personen (leiding en/ of een aantal van de kinderen (respect voor autonomie)) om zich te verstoppen. Geef vooral bij de kinderen aan waar ze zich wel of niet mogen verstoppen (mogen ze bijvoorbeeld wel of niet in bomen klimmen?) Elk persoon speelt een ander dier met zijn eigen geluid (stem van tevoren af welk geluid de dieren maken om te voorkomen dat je 2 keer hetzelfde geluid hebt.

Dit spel duurt ongeveer 30 – 60 minuten (afhankelijk van de grootte van het terrein en het aantal verstopte dieren).

Speluitleg

Verzamel bij het startpunt. Verdeel de groep in groepjes van twee tot vier kinderen. Geef ieder groepje een kaart met de te vinden dieren. Leg vervolgens het spel uit: De dieren in het bos maken ongeveer eens per minuut een geluid. Door goed te luisteren naar de geluiden die uit het bos komen is het de bedoeling dat ze de dieren opsporen. Als ze bij een dier komen, moeten ze luisteren naar het geluid dat het dier maakt en raden wat voor dier het is. Hebben ze dit goed krijgen ze een handtekening op hun kaartje. Het groepje dat als eerste alle dieren heeft gevonden en met alle handtekeningen op het kaartje terug is bij het verzamelpunt, heeft gewonnen.Geef duidelijk de grenzen van het gebied aan. Let op om eventuele gevaarlijke punten ook te noemen (bijvoorbeeld: 'Steek nooit die weg over, daar zit niemand.') Spreek af dat als het fluitsignaal gaat iedereen naar het verzamelpunt terug moet komen. Hiermee kun je indien nodig (bijvoorbeeld omdat het bij één of meerdere groepjes te lang duurt eer ze alle dieren gevonden hebben) iedereen snel terughalen zonder zelf iedereen te moeten gaan zoeken (structureren en grenzen stellen).

Spelbegeleiding

Loop rond om te kijken of het de kinderen lukt en om eventuele risico's in het terrein in de gaten te houden. Houdt ook het verzamelpunt in de gaten om kinderen die de kaartjes vol hebben op te vangen. Indien nodig kun je groepjes enigszins helpen. Hiervoor kunnen kleine aanwijzingen gegeven worden waarmee ze zelf verder kunnen zoeken. Maak het niet té makkelijk (sensitieve responsiviteit). Let op dat je niet een groepje sterk bevoordeeld ten opzichte van de rest. Houd het eerlijk.

Afsluiting

Als iedereen de dieren gevonden heeft is het spel afgelopen. Het groepje dat de dieren het eerst allemaal gevonden heeft, heeft gewonnen.

Complimenteer de kinderen die dieren hebben gespeeld voor hun dierengeluiden of verstopplaats (sensitieve responsiviteit). Praat (bijvoorbeeld terwijl je terugloopt) met de kinderen na over hoe ze het vonden en wat ze leuk, moeilijk of spannend vonden.

Aanwijzingen voor het gebruik van de ruimte

Voor dit spel is een groter terrein nodig. Een bos of park is een goede omgeving, maar een groter terrein met voldoende verstopplekken is ook geschikt. Het is goed om met de bso eens naar een park of bos te gaan. Dit betekent een verandering van omgeving waar kinderen andere en nieuwe ervaringen opdoen en ze minder continu in zicht zijn (respect voor autonomie). Ze kunnen zich hier ook goed uitleven (ontwikkelingsstimulering).

Het terrein moet niet te lawaaierig zijn zodat je de dierengeluiden goed kunt horen. Bespreek van tevoren in welk gebied de dieren zich bevinden en tot waar ze mogen gaan. Is het een erg groot gebied, baken het dan af met goed herkenbare punten. Dit kunnen bestaande punten zijn, of indien nodig zelf neergezette punten.

Let op met drukke wegen en maak ze hierop attent (structureren en grenzen stellen).

Zorg dat de ‘dieren’ zich goed verstoppen zodat ze niet te makkelijk te vinden zijn, zonder dat het gevaar op levert voor henzelf of degenen die hen zoeken (denk hierbij aan het klimmen in bomen, of waterkanten).

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Benodigd materiaal:

  • Kaartjes met de dieren die te vinden zijn- Kaartjes voor de dieren.
  • Stiften/ pennen om af te tekenen.
  • Duidelijk hoorbaar fluitje.

Omgang met risico’s

De risico’s zijn afhankelijk van het gebied waarin het spel zich afspeelt. Zie ook ‘aanwijzingen voor gebruik van de ruimte’.

Ontwikkeling

Maak het voor deze leeftijdsgroep niet te makkelijk, dus zorg dat de dieren zich goed verstoppen. Zorg ook dat de omgeving groot genoeg is en voldoende verstopplaatsen biedt om enige uitdaging te vormen. De papegaai uit onderstaande variatiemogelijkheden maakt het ook uitdagender.

Het gaat hier om zintuiglijke ontwikkeling. De kinderen moeten goed luisteren om de dieren te kunnen horen en herkennen. Daarnaast ontwikkelt het lopen door een bos ook de motorische ontwikkeling. Voor kinderen die zich als dier verstoppen komen er wellicht ook andere motorische vaardigheden bij kijken indien ze ergens in kruipen of op klimmen (motorische ontwikkeling).

Variatiemogelijkheden

Spelvariatie:

- Geef een bepaalde tijd waarin ze zoveel mogelijk dieren gevonden moeten hebben. Degene die de meeste dieren gevonden heeft, heeft gewonnen.

- Laat de kinderen de dieren op volgorde zoeken, om het spannender te maken, zorg dat de volgorde per groepje verschilt om te voorkomen dat ze allemaal tegelijk hetzelfde dier moeten vinden.

- Voeg de "papegaai" toe; een 'dier' dat rondloopt over het terrein en de dierengeluiden nadoet die hij hoort

- Dit spel is ook "in thema" te gebruiken. Bijvoorbeeld met mythologische dieren tijdens een thema over de Oude Grieken.

- Dit spel is ook goed als nachtspel op kampen te gebruiken.

Leeftijd:

Het spel kan gebruikt worden vanaf 7 jaar, of vanaf 4 jaar waarbij de jongsten wel duidelijk begeleid moeten worden bij het zoeken. De moeilijkheidsgraad van de verstopplaatsen dienen afgestemd te zijn op de leeftijden. Indien de leeftijdsgroep sterk in leeftijd varieert kan het dier bij de jongsten wat vaker en duidelijker het geluid laten horen dan bij de oudere kinderen.

Achtergrondinformatie

-

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Motorische ontwikkeling

Spelgebied: Natuur

Locatie: Buiten

Groepsgrootte: 20 - 40 kinderen

Leeftijd: 10 - 12 jaar

Door: SamenspelopdeBSO

weet iemand wat voor geluid een Ara maakt?

weet iemand wat voor geluid een Ara maakt?