Activiteit

Verzin een vreemd land

Vooraf

Bedenk van tevoren hoe groot je het wil maken (structureren en grenzen stellen). Dit is van belang voor het tijdspad. Je kunt het echter ook van het enthousiasme van de kinderen laten afhangen. Van het een kan het ander groeien. Ze kunnen na een uurtje er genoeg van hebben, maar ook zo enthousiast worden dat het spontaan uitgroeit tot een groter project. Geef ze hier indien mogelijk de ruimte voor (respect voor autonomie). Verzamel wat kenmerkende zaken van Nederland, en andere landen met duidelijke kenmerken zoals Australië, Frankrijk, Turkije, Afrika en de Noordpool, waaronder een landkaart (bijvoorbeeld een atlas) en wat foto’s van mensen, dieren en gebouwen.Leg materiaal klaar zoals tekenmateriaal, schrijfmateriaal en/ of knutselmateriaal. Laat de kinderen kiezen hoe ze het land willen uitwerken (respect voor autonomie).

Deze activiteit kan een uur duren maar ook een paar dagen wanneer deze activiteit bijvoorbeeld onderdeel is van een themaweek.

Speluitleg

De kinderen gaan een nieuw land verzinnen. Neem de kaart van een land erbij en laat zien hoe zo’n kaart eruit ziet. Een land heeft dorpen en steden waar mensen wonen, rivieren, meren en zeeën met boten, bossen en natuurgebieden met planten en dieren. Mensen in verschillende landen zien er anders uit. Mensen in Afrika hebben een donkere huidskleur. Waarom? Omdat de zon daar veel schijnt. IJsberen leven op de Noordpool en hebben een witte vacht omdat dat daar handig is. Laat met behulp van de verzamelde dingen zien dat landen herkenbaar zijn aan een paar kenmerkende dingen zoals eetgewoonten, uiterlijke kenmerken van mensen, aparte gebouwen enzovoort (praten en uitleggen). Probeer aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Snappen ze wat je bedoelt? (sensitieve responsiviteit) De kinderen gaan nu een eigen land verzinnen. Ze moeten een naam voor het land verzinnen, hoe het landschap eruit ziet, hoe de mensen en de huizen eruit zien, welke taal ze spreken enz. Vervolgens gaan ze met elkaar het land uitwerken door onderwerpen als de bovenstaanden uit te werken d.m.v. tekenen, schilderen, knutselen en schrijven. Ze hoeven niet alles perse uit te werken, maar laat ze kiezen welke onderwerpen ze uitwerken (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie). Probeer het wel bij elkaar aan te laten sluiten, bijvoorbeeld als er veel water in het land is laat een ander kind dan boten ontwerpen en weer een ander kind een stad/huizen aan het water of misschien juist op het water! De kinderen kunnen ieder een eigen onderwerp nemen om uit te werken, maar ook samen tekenen/ knutselen aan bijvoorbeeld de natuur (verschillende planten en dieren), de stad (verschillende huizen, straten en vervoersmiddelen) en de mensen (mannen, vrouwen en kinderen).

Spelbegeleiding

Help de kinderen op weg met bijvoorbeeld de volgende vragen:

- Hoe heet het land?

- Hoe ziet het eruit?

- Wat voor mensen wonen daar en wat voor kleren hebben ze aan?

- Wat voor vervoersmiddelen hebben ze?

- Wat voor planten en dieren leven daar?

- Wat voor taal spreken ze daar? Maak zelf een taal, bijvoorbeeld ieder woord is een verkleinwoordje, alle woorden eindigen op ss of beginnen met een t.

- Hebben ze ook stoelen of hebben ze andere meubels? (Teken een huis of slaapkamer)

- Wat voor spel spelen ze daar (verzin zelf een nieuw spel met eigen spelregels, maak een eigen spelbord met eigen kaartjes bijvoorbeeld of verzin een nieuw balspel)

- Wat voor volksdans hebben ze?

Stimuleer dat de kinderen hun werk op elkaar aan laten sluiten (begeleiden van interacties tussen kinderen). Wat betekent dit voor je eigen werk en voor het werk van de ander? Nadat de kinderen op weg zijn geholpen kunnen ze alleen verder. Loop wel zo nu en dan even langs om te kijken hoe het gaat. Complimenteer ze dan met wat ze al gedaan hebben (sensitieve responsiviteit) en help ze indien nodig verder op weg.

Afsluiting

De activiteit is afgelopen als de kinderen geen zin meer hebben of de tijd om is. Ter afsluiting kunnen de kinderen het spel dat ze verzonnen hebben uitproberen, of een tentoonstelling maken van het nieuwe land (bijvoorbeeld door de tekeningen op te hangen op een bord met de naam van het land erboven) (respect voor autonomie). Geef van tevoren aan hoeveel tijd ze hiervoor hebben. Na afloop laat je de kinderen helpen met opruimen. Bespreek (bijvoorbeeld onder het samen opruimen) het spel nog even na met de kinderen: wat vonden ze leuk en wat minder leuk? Wat ging er goed en wat minder goed? Gebruik hierbij wat je gezien hebt tijdens het spel. (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen). Houd de nabespreking kort (structureren en grenzen stellen), maar zorg wel dat kinderen kwijt kunnen wat ze kwijt willen (sensitieve responsiviteit).

Aanwijzingen voor het gebruik van de ruimte

Afhankelijk van welk onderdeel ze uitwerken hebben ze een andere ruimte nodig. Het tekenwerk en knutselwerk kan aan tafel gedaan worden. Indien er een volksdans uitgedacht wordt hebben ze meer ruimte en wellicht wat muziek(instrumenten) nodig.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Afhankelijk van wat de kinderen willen, heb je tekenmateriaal en/ of knutselmateriaal nodig. Als knutselmateriaal kan van alles gebruikt worden. Bij het maken van een volksdans heb je muziek en/ of muziekinstrumenten nodig. Plak de verzamelde plaatjes voor de introductie op wat kartonnen vellen of stop ze in plastic hoesjes, dan kan je ze later nog eens gebruiken.

Ontwikkeling

Doordat de kinderen hun werk op elkaar moeten laten aansluiten leren ze rekening te houden met elkaar. Jouw werk heeft gevolgen voor het werk van de ander en andersom (sociale ontwikkeling)! Sommige kinderen zullen een dominante rol gaan spelen, andere zullen meer volgend zijn. Let er op dat iedereen tot zijn recht komt en zich kan uiten (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie). Om hun werk op elkaar aan te laten sluiten moeten ze creatief te werk gaan. Bovendien gaat het hier om een nieuw land (creatieve ontwikkeling). De kinderen leren met deze activiteit wat een land kenmerkend maakt (cognitieve ontwikkeling).

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

Deze activiteit kan ook in een grote groep gedaan worden. Laat ze in groepjes bepaalde onderwerpen uitwerken.

Een kind kan het ook alleen doen. Probeer het wel behapbaar te maken voor een kind. Laat bijvoorbeeld een huis uit het nieuwe land als een soort poppenhuis knutselen waarin gewoontes, meubels en mensen van het nieuwe land tot uiting komen met daarin of een tekening van de natuur met verschillende dieren, planten en misschien een paar mensen.

Spel:

In plaats van een vreemd land kunnen ze ook een nieuwe planeet verzinnen met buitenaardse wezens, huizen en voertuigen. Je kunt er een heel project van maken met in elkaar geknutselde huizen, natuur, (getekende) ‘foto’s’ en een volksdans met echte kleding uit het land, volkslied enzovoort met een presentatie of tentoonstelling achteraf. Spreek bij een project af wanneer de tentoonstelling gehouden wordt en hoeveel tijd er dus is om aan het project te werken.

Leeftijd:

Dit is ook heel goed door kinderen van 10-12 jarigen te doen. Hun abstractieniveau ligt wat hoger dan bij 7-9 jarigen en van hen mag je dan ook wat meer diepgang verwachten. Aanvullende vragen voor hen kunnen zijn:

- Wat voor klimaat heeft het land en wat zijn de gevolgen voor de mensen, dieren, planten en huizen?

- Hoe wordt het land bestuurd? (Een koningshuis, regering, enzovoort.)

- Maak een volkslied.

- Schrijf een ‘geschiedenis’ van het land.

Voor 4-6 jarigen kun je deze activiteit vereenvoudigen door ze een eigen straat of bso/ school te laten maken.

Achtergrondinformatie

Bron: Speel Wijzer – Spelen kan met alles – Auteur: Marianne de Valck – Uitgeverij: B.V. Uitgeverij SWP te Amsterdam – 2007 – ISBN 978 90 6665 904 9

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Sociale ontwikkeling

Spelgebied: Cultuur en maatschappij

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 2 - 10 kinderen

Leeftijd: 7 - 9 jaar

Door: SamenspelopdeBSO

Een vreemd land verzinnen is zo makkelijk nog niet, regels, afspraken en onderhandelingen komen er bij kijken.

Een vreemd land verzinnen is zo makkelijk nog niet, regels, afspraken en onderhandelingen komen er bij kijken.