Activiteit

Stopdans

Vooraf

Zet de muziekinstallatie klaar met een leuke cd waarop de kinderen goed kunnen dansen.

Speluitleg

Leg de activiteit uit. Als de muziek aan staat, gaan de kinderen dansen. Ze mogen dansen zoals ze zelf willen (respect voor autonomie). Als de muziek stopt, blijven de kinderen als een standbeeld staan. Je geeft steeds als opdracht welke standbeelden je wilt zien. Standbeelden van stoere mensen, bange mensen, blije mensen, verdrietige mensen, boze mensen, verliefde mensen…. Wie beweegt is af! Dit kind mag aan de kant gaan zitten. Wie blijft er het langste over?

Zorg ervoor dat alle kinderen de uitleg goed kunnen verstaan. Laat de kinderen eventueel de activiteit eerst een keer ervaren voordat het spel echt gespeeld gaat worden. Beeld bijvoorbeeld gezamenlijk een keer alle soorten standbeelden uit, en benoem wat je ziet. ‘Ik zie een heel verdrietig standbeeld, goed zo Sam!’ (structureren en grenzen stellen, sensitieve responsiviteit).

Deze activiteit duurt ongeveer 20 minuten of zolang als de kinderen het leuk vinden.

Spelbegeleiding

Speel het spel met de kinderen. Let goed op of alle kinderen de bedoeling van het spel begrepen hebben (sensitieve responsiviteit). Soms zullen kinderen vinden dat ze niet bewegen, terwijl jij vond van wel. Verwoord dan wat je gezien hebt (praten en uitleggen). Belangrijk is dat de kinderen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord zijn (sensitieve responsiviteit). Als het spel goed loopt, kun je er na een aantal rondes nog meer variatie in brengen. Zie hiervoor de differentiatiemogelijkheden. Laat om de beurt bijvoorbeeld een kind bepalen welk standbeeld de kinderen moeten uitbeelden als de muziek stopt (respect voor autonomie, begeleiden van interactie tussen kinderen). Het kind geeft bijvoorbeeld opdracht dat de kinderen een dier uitbeelden, dat ze moeten liggen of zitten. Doe eventueel suggesties aan het kind om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk verschillende bewegingen uitgevoerd worden (stimulering van de motorische ontwikkeling).

Afsluiting

Kondig kort voor het einde van de activiteit aan dat de laatste stopdans er aan komt. Herhaal dit eventueel een paar keer tijdens de laatste dans (structureren en grenzen stellen). Kinderen worden zo niet verrast dat het spel ineens afgelopen is (respect voor autonomie). Sluit het spel af door de muziek steeds zachter te draaien, tot het helemaal stil is.

Bespreek het spel nog even na met de kinderen: Vonden ze het leuk? Wat ging er goed en wat minder goed? (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen). Houd de nabespreking kort (structureren en grenzen stellen), maar zorg wel dat kinderen kwijt kunnen wat ze kwijt willen (sensitieve responsiviteit).

Aanwijzingen voor gebruik van de ruimte

Dit spel kan zowel binnen als buiten gespeeld worden. Om ervoor te zorgen dat de kinderen goed kunnen horen wanneer de muziek stopt, kunt je buiten eventueel voor versterking van de muziek zorgen.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

 Benodigd materiaal:

  • Muziekinstallatie en vrolijke muziek.
  • Bij buiten spel materiaal om het speelveld af te bakenen.

Omgang met risico’s

Belangrijk is dat kinderen zich vrij in de ruimte kunnen bewegen. Dit voorkomt het risico dat kinderen tegen elkaar aan stoten en elkaar eventueel omver duwen.

Wanneer het spel buiten gespeeld wordt, is het goed om de speelruimte af te bakenen met linten of pylonen. Voor de kinderen is het zo duidelijk binnen welke grenzen ze zich kunnen bewegen.

Ontwikkeling

De verschillende bewegingen die de kinderen in dit spel maken, komen tegemoet aan de behoefte die kinderen van deze leeftijd hebben om veel te bewegen. Zo oefenen ze het coördineren van hun bewegingen en krijgen ze een steeds beter evenwichtsgevoel (motorische ontwikkeling). Het competitie-element dat in dit spel zit leert kinderen om te gaan met winnen en verliezen (emotionele ontwikkeling). Kinderen zullen bij het maken van hun bewegingen ook naar andere kijken en proberen of zij de bewegingen van anderen na kunnen doen (sociale ontwikkeling).

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

Je kunt deze activiteit ook in een grote groep doen.

Materiaalgebruik:

In plaats van een cd kun je ook muziekinstrumentjes, zoals triangels, fluiten en tamboerijnen gebruiken. Begin zelf met muziek maken of wijs één of meer kinderen aan om muziek te maken. Ieder kind dat af is, mag een muziekinstrumentje pakken en ook muziek maken. Geef de kinderen een teken wanneer ze moeten stoppen met muziek maken.

Spelvariatie:

- Het spel kan ook gespeeld worden zonder dat er kinderen ‘af’ zijn.

- De kinderen kunnen ook ‘gewoon’ stil staan, in plaats van als een standbeeld.

- De kinderen die ‘af’ zijn kunnen meehelpen met kijken wie er af is.

- De kinderen die ‘af’ zijn kunnen ook om de beurt de opdracht voor een nieuw soort standbeeld geven.

- Je kunt om de beurt een kind een opdracht laten geven.

- Je kunt variëren met de opdrachten: de kinderen moeten op een bepaalde manier staan als de muziek stopt. Bijvoorbeeld: de kinderen moeten op een been staan, liggen, zitten, kruipen, springen, et cetera. Of ze kunnen een dier uitbeelden.

- Je kunt ook opdrachten verbinden aan het dansen. Bijvoorbeeld: alleen dansen met je armen, met je benen, met je hoofd, je billen of met je handen. Als de muziek stopt, moeten de kinderen stil staan.

- Om het spel vlot te laten verlopen kun je de kinderen stimuleren om flink te bewegen en lekker druk te dansen. Je kunt eventueel zelf meedoen en de bewegingen voordoen. Hoe drukker er bewogen wordt, hoe meer kinderen er af zullen zijn als de muziek gestopt wordt. Er zal dan eerder een winnaar van het spel bekend zijn. Hoe vaker er een (andere) winnaar is, hoe leuker het is. Kinderen die af zijn, hoeven zo nooit lang aan de kant te staan.

Leeftijd:

Je kunt deze activiteit ook met jongere kinderen (4 – 6 jaar) doen.

Achtergrondinformatie

Bron: http://www.dansmoment.webplek.nl/kiddo/artikelen/kiddo3.pdf (een pdf-bestand waarop de volgende auteurs genoemd worden: Tekst: Sofie van der Sommen / Illustraties: Ineke van der Sommen).

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Motorische ontwikkeling

Spelgebied: Expressie

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 10 - 20 kinderen

Leeftijd: 7 - 9 jaar

Door: SamenspelopdeBSO

op het spel zijn vele variaties te bedenken!

op het spel zijn vele variaties te bedenken!