Activiteit

Levend schilderij

Vooraf

Leg een aantal voorbeelden van groepsportretten klaar. Je kunt deze voorbeelden vinden in een kunstboek met portretten. Maar je kunt er ook een groepsfoto van de kinderen van de BSO voor gebruiken.

Je kunt deze activiteit zelfstandig uit laten voeren. Leg eerst duidelijk uit wat de bedoeling is.

De activiteit duurt ongeveer een half uur.

Speluitleg

Leg de activiteit uit. De kinderen gaan een spel doen met zijn allen. Eerst leg je uit hoe het spel gaat. Vertel dat de kinderen het spel daarna zelfstandig kunnen spelen (Structureren en grenzen stellen).

Laat de plaatjes van de groepsportretten zien. Vertel dat de kinderen een groepsportret zien. Op het plaatje staan meerdere mensen stil. Ze zijn geschilderd, of op de foto gezet. Vertel dat de kinderen samen gaan staan alsof ze op een schilderij staan. Een van de kinderen is de ‘schilder’ die de kinderen ‘schildert’. De ‘schilder’ bepaalt wat er verandert, wat iedereen vasthoudt en hoe iedereen moet staan. (Respect voor autonomie, Begeleiden van interactie tussen kinderen). Een ander kind is de suppoost van het museum. Dat is de meneer of mevrouw die de schilderijen in een museum bewaakt (Praten en uitleggen).

Maar, dit is niet zomaar een schilderij; dit is een heel bijzonder schilderij! Als de suppoost even weg is, verandert het schilderij! Twee kinderen wisselen op aanwijzing van de ‘schilder’ bijvoorbeeld snel van plaats. Een kind gaat ineens in een andere houding staan. Of alle personen op het schilderij hebben ineens een hoed op! Als de suppoost terug komt, mag hij raden wat er veranderd is. Vertel dat de kinderen om de beurt ‘schilder’ en suppoost mogen zijn. Zorg ervoor dat alle kinderen de uitleg goed kunnen verstaan (Structureren en grenzen stellen).

Spelbegeleiding

Speel het spel een keertje samen met de kinderen en neem daarbij zelf de rol van ‘schilder’ op je. Je kunt bij het neerzetten van de kinderen als schilderij net doen of je de kinderen met of zonder kwast in het schilderij schildert. Hebben de kinderen de bedoeling van het spel begrepen (Sensitieve responsiviteit)? Laat de kinderen het spel daarna zelfstandig spelen. Houd op de achtergrond in de gaten of het goed gaat. Grijp alleen in als de kinderen ruzie krijgen.

Als het spel goed loopt, kun je er na een aantal rondes meer variatie in brengen. Zie hiervoor de differentiatiemogelijkheden. Geef bijvoorbeeld nog meer attributen die de kinderen mogen gebruiken (Stimulering van de ontwikkeling).

Wanneer je merkt dat de kinderen verveeld raken doordat ze de veranderingen snel zien, laat de ‘schilder’ dan kleine dingen veranderen (Sensitieve responsiviteit).

Afsluiting

Kondig kort voor het einde van de activiteit aan dat het laatste levende schilderij er aan komt (Structureren en grenzen stellen). Kinderen worden zo niet verrast dat het spel ineens afgelopen is (Respect voor autonomie). Sluit het spel af.

Bespreek het spel nog even na met de kinderen. Vonden de kinderen het een leuk spel? Ging het zelfstandig spelen goed? (Sensitieve responsiviteit, Respect voor autonomie, Praten en uitleggen). Houd de nabespreking kort (Structureren en grenzen stellen), maar zorg wel dat kinderen kwijt kunnen wat ze kwijt willen (Sensitieve responsiviteit).

Aanwijzingen voor gebruik van de ruimte

Je kunt dit spel zowel binnen als buiten spelen.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Benodigd materiaal:

  • Een paar voorbeelden van groepsportretten.
  • Attributen om het schilderij te veranderen. Bijvoorbeeld hoeden, kledingstukken, brillen, (nep)snorren, of voorwerpen die de kinderen vast kunnen houden.
  • Om de rollen van ‘schilder’ en suppoost extra te benadrukken is het goed om aan hen speciale attributen te geven. Denk dan aan een schildersjas of stofjas, een kwast en een verfpalet voor de ‘schilder’ en een speciale hoed en bril of iets dergelijks voor de suppoost.

Omgang met risico’s

Als kinderen dit spel zelfstandig spelen, kunnen ze ruzie krijgen. Bijvoorbeeld over wie de suppoost mag zijn. Of over het aantal veranderingen in het schilderij. Ruzie maken is niet erg. Ook van ruzie maken leren ze! Kijk eerst of de kinderen de ruzie zelf op kunnen lossen (Respect voor autonomie). Complimenteer de kinderen als dat lukt: ‘Fijn dat jullie zo goed naar elkaar luisteren; jullie hebben de ruzie goed opgelost!’ (Sensitieve responsiviteit, Begeleiden interacties tussen kinderen).

Lukt het de kinderen niet om de ruzie op te lossen? Bespreek dan met de kinderen wat er gebeurd is en los het conflict(je) op (Praten en uitleggen). Belangrijk is dat de kinderen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord zijn (Sensitieve responsiviteit).

Ontwikkeling

De kinderen spelen tijdens deze activiteit gezamenlijk een spel. Ze moeten met elkaar afspreken wie er suppoost is, wat ze veranderen aan het schilderij en of de suppoost het goed geraden heeft. Tijdens de activiteit oefenen de kinderen hun sociale vaardigheden, zoals samen spelen, goed samenwerken, ruzietjes oplossen of opkomen voor jezelf (Sociale ontwikkeling).

Kinderen van 7-9 jaar kunnen heel goed samen spelen. Daarbij nemen vaak een of twee kinderen automatisch de leiding. Stimuleer de kinderen om om de beurt de leiding te nemen. Dus ook de verlegen kinderen. Bijvoorbeeld door steeds een ander kind te laten bepalen wat er verandert in het schilderij (Respect voor autonomie, Ontwikkelingsstimulering). Complimenteer de kinderen met het gezellige samenspelen (Sensitieve responsiviteit, Begeleiden interacties tussen kinderen).

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

Je kunt deze activiteit ook met een grote groep doen.

Materiaalgebruik:

Je kunt de kinderen ook spel- of sportmaterialen laten gebruiken, zoals ballen, tennisrackets, hockeysticks… De figuren op het schilderij kunnen dan bijvoorbeeld een ander spel- of sportmateriaal vasthouden.

Spelvariatie:

- Je kunt voor elk nieuw schilderij een andere ‘schilder’ benoemen. De schilder bepaalt wat er verandert, wat iedereen vasthoudt en hoe iedereen moet staan.

- Je kunt ook steeds een andere situatie laten uitbeelden op de schilderijen. Bijvoorbeeld een circusoptreden, een schilderij van een boerderij of een schilderij van kinderen die op kamp zijn. Welke situatie is er in dit schilderij afgebeeld?

- Je kunt er ook een wedstrijdje van maken. Verdeel de groep dan in tweeën, en laat de afzonderlijke twee groepen om de beurt iets veranderen aan hun schilderij. De andere groep mag raden. Wat is er veranderd? Raadt de groep het goed, dan krijgt ze een punt. Zo niet, dan krijgt ze geen punt. Laat elke groep twee of drie keer een schilderij veranderen. Welke groep heeft de meeste punten gehaald?

- Levert het spel steeds ruzietjes op in de groep? Dan kun je ook een scheidsrechter benoemen. De scheidsrechter is de baas; hij mag zeggen wie er gelijk heeft. Wissel de rol van scheidsrechter ook af; zo kan ieder kind ervaren hoe het is om zelf te kunnen bepalen dat het spel ‘eerlijk’ gespeeld wordt.

- Je kunt foto’s maken van de verschillende schilderijen. Leuk als alternatieve groepsfoto!

Leeftijd:

Je kunt dit spel ook met oudere kinderen spelen. Je kunt dan eventueel nog meer variatie in het spel aanbrengen. De kinderen kunnen bijvoorbeeld elk nieuw schilderij in een andere tijd laten spelen (een schilderij uit de middeleeuwen, een modern schilderij). Of ze kunnen in elk schilderij een ander emotie laten zien (iedereen verdrietig, blij of boos).

Je kunt dit spel ook met jongere kinderen spelen. Het spel moet dan wel begeleid worden.

Achtergrondinformatie

-

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Sociale ontwikkeling

Spelgebied: Sport en spel

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 2 - 10 kinderen

Leeftijd: 7 - 9 jaar

Door: SamenspelopdeBSO