Activiteit

Geluiden herkennen

Vooraf

De spelleider verzamelt 5 tot 10 voorwerpen die geluid maken.

Zorg voor een afscheiding (een gordijn of een (poppen)kast) waarachter de spelleider ongezien voorwerpen geluiden kan laten maken.

Deze activiteit duurt ongeveer 30 minuten, of zolang de kinderen het leuk vinden.

Speluitleg

Vertel de kinderen dat ze een geluidenspel gaan doen. Een van de kinderen mag spelleider zijn. Hij leidt het spel. De spelleider laat achter een afscheiding de geluiden horen. De andere kinderen raden welke geluiden ze horen. Zijn alle geluiden besproken? Dan mag een ander kind spelleider zijn (praten en uitleggen)!

Zorg ervoor dat de kinderen je uitleg goed kunnen verstaan. Begrijpen ze wat de bedoeling is (structureren en grenzen stellen)?

Spelbegeleiding

Laat de kinderen een spelleider kiezen. Wie wil als eerste geluiden laten horen? Daarna mag hij op zoek naar 5 voorwerpen die geluid maken. Bijvoorbeeld: een rammelende sleutelbos, paperclips die tegen elkaar tikken, een bak met potloden, een stuiterende bal, een kam, een papiertje dat gescheurd wordt of een ballon die opgeblazen wordt. Geef zo nodig een suggestie. De andere kinderen pakken een vel papier en een pen.

Daarna laat de spelleider een voor een de vijf geluiden horen. De spelleider zorgt ervoor dat iedereen stil is; anders hoor je de geluiden niet goed! De kinderen schrijven op wat ze denken te horen. Daarna vraagt de spelleider wat de kinderen gehoord hebben. Klopt het? Hij laat steeds het voorwerp zien en horen waarmee hij het geluid maakte. Welk kind had de meeste geluiden goed? Complimenteer de kinderen met hun gehoor: ‘Wat knap dat jullie dat goed geraden hebben!’ (sensitieve responsiviteit).

Afsluiting

Zijn alle kinderen een keer spelleider geweest? Geef aan dat de activiteit dan afgelopen is. Of willen de kinderen allemaal nog een keer (structureren en grenzen stellen). Laat de kinderen als ze klaar zijn de voorwerpen die ze gebruikt hebben weer opruimen.

Bespreek de activiteit even na met de kinderen. Vonden ze het een leuk spel (sensitieve responsiviteit)? Was het moeilijk om de verschillende geluiden te raden, of juist gemakkelijk? Houd de nabespreking kort (structureren en grenzen stellen), maar zorg wel dat de kinderen kwijt kunnen wat ze kwijt willen (sensitieve responsiviteit).

Aanwijzingen voor gebruik van de ruimte

Doe dit spel binnen. Zorg dat er weinig omgevingsgeluid is, anders kunnen de kinderen de geluiden niet goed horen.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Benodigd materiaal:

  • Voorwerpen die geluid maken: een rammelende sleutelbos, paperclips die tegen elkaar tikken, een bak met potloden, een stuiterende bal, een kam, een papiertje dat gescheurd wordt, een ballon die opgeblazen wordt, water dat in een bakje gegoten wordt of geritsel van een boterhamzakje.
  • Een afscheiding waarachter de spelleider zijn geluiden (ongezien) kan laten horen.
  • Pen en papier voor de kinderen die de geluiden moeten raden.

Omgang met risico’s

De kinderen kunnen deze activiteit zelfstandig doen, in een klein groepje. Krijgen de kinderen ruzie? Kijk of de kinderen het zelf op kunnen lossen. Als dat niet lukt kun je alsnog ingrijpen.

Ontwikkeling

De spelleider maakt geluiden met voorwerpen; de andere kinderen raden welke voorwerpen de geluiden maken (cognitieve ontwikkeling). De kinderen moeten goed samenwerken bij deze activiteit. Ze zijn stil als dat nodig is om de geluiden goed te kunnen horen, ze bespreken de geluiden gezamenlijk na en ze bepalen onderling wie de volgende spelleider wordt (sociale ontwikkeling).

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

Je kunt deze activiteit ook in tweetallen of in een grote groep doen. Zorg er bij een grote groep voor dat de kinderen stil zijn als de spelleider een geluid laat horen. Geen geroezemoes tussendoor dus!

Materiaalgebruik:

- De spelleider kan naast gebruiksvoorwerpen ook muziekinstrumenten laten horen. Een xylofoon, een trommel, een fluit.

- Je kunt de kinderen van tevoren de geluiden ook op laten nemen. Bijvoorbeeld: een voorbijrijdende auto, een sirene, een wc die doorspoelt. De spelleider speelt tijdens het spel de geluiden af (bijvoorbeeld vanaf een cd of een MP3-speler).

Spelvariatie:

- Je kunt deze activiteit ook in de vorm van een hoorspel gieten. Bedenk een verhaal met de kinderen en bedenk samen welke geluiden in het verhaal voorkomen. Neem deze geluiden op, of laat ze horen als je het verhaal voorleest. Zo kun je een hoorspelvoorstelling maken (zie activiteit ‘ Hoorspel van een sprookje maken ’).

- Je kunt deze activiteit ook als een wedstrijd spelen. Maak twee teams. Laat elk team 5 voorwerpen verzamelen die geluiden maken. De teams mogen om de beurt hun geluiden laten horen. Het andere team mag raden. Welk team heeft de meeste geluiden goed geraden?

Leeftijd:

Je kunt deze activiteit ook met jongere of oudere kinderen doen.

- 4-6 jaar: Help de spelleider met het verzamelen van geluiden, of speel zelf de rol van spelleider. Kies geluiden uit die (tamelijk) bekend zijn.

- 10-12 jaar: De oudste kinderen kunnen zelf op zoek gaan naar moeilijkere geluiden. Voetstappen, tanden poetsen, et cetera (ontwikkelingsstimulering). Ook kunnen ze zelf of in tweetallen bandjes samenstellen met verschillende geluiden.

Achtergrondinformatie

Bron: Activiteit ‘Geluiden herkennen’ (op pag. 58) van het boek 100 Ontspannings- en concentratiespelen door Rosemarie Portmann en Elisabeth Schneider. Katwijk, Panta Rhei.

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Cognitieve ontwikkeling

Spelgebied: Expressie

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 2 - 40 kinderen

Leeftijd: 7 - 9 jaar

Door: SamenspelopdeBSO