Activiteit

Ren je rot!!!

Vooraf

Bedenk vooraf een aantal uitdagende, bij de leeftijd van de kinderen passende vragen en antwoorden. Sluit hierbij aan op een thema van de week of vakantie. Bedenk bij elke vraag 3 antwoorden waarvan 1 het juiste antwoord is. Stel moeilijke en makkelijke vragen door elkaar, zodat de kinderen geboeid blijven.

Teken met stoepkrijt een startstreep en 3 vakken (A,B,C). Deze vakken corresponderen met de antwoorden.

Speluitleg

Leg de kinderen uit wat de bedoeling van het spel is. Bij elke vraag zijn 3 antwoorden mogelijk. Zij moeten proberen het vak te kiezen met het juiste antwoord (ontwikkelingsstimulering). Op het teken REN JE ROT…. mogen ze zo snel mogelijk in een vak gaan staan waarvan zij denken dat het antwoord goed is. Stel de vragen en antwoorden duidelijk en langzaam zodat de kinderen goed kunnen luisteren en bedenken welk vak ze gaan kiezen (praten en uitleggen). Vertel dat ze zelf moeten kiezen en niet naar het vak gaan waar de meeste kinderen gaan staan (respect voor autonomie).

Je kunt het spel gewoon voor het plezier doen. De kinderen gaan vanzelf tellen hoeveel vragen ze goed beantwoord hebben (respect voor autonomie).Tijdens het spel zijn er geen afvallers, ieder kind mag mee blijven doen.

Spelbegeleiding

Het spel kan het beste gespeeld worden met 2 begeleidsters. De een om de vragen te stellen en het antwoord te geven, de ander om toe te zien of het spel veilig verloopt. Geef duidelijk aan het moment dat ze niet meer mogen veranderen van antwoord. Let op dat de kinderen pas gaan lopen als het teken is gegeven en dat ze niet vast over de startstreep proberen (structureren en grenzen stellen).

Maak het spel spannender door te variëren in het geven van het startteken en het geven van het goede antwoord. Vaak komen er ook vragen over de vragen en de antwoorden (praten en uitleggen). Maak het beantwoorden niet te lang omdat de kinderen hun interesse in het spel verliezen.Wanneer de jongere kinderen de vragen moeilijk vinden, kun je de oudere kinderen hen laten helpen (begeleiden van interacties tussen kinderen).

Afsluiting

Vraag of de kinderen het spel leuk hebben gevonden. Geef de kinderen of teams die het meeste vragen goed hebben een compliment. Vertel de kinderen dat je het fijn vond dat ze zo enthousiast hebben meegedaan (sensitieve responsiviteit).

Aanwijzingen voor het gebruik van de ruimte

Zoek buiten een veilige omgeving waar een startstreep en 3 vakken kunnen worden getekend A,B,C. Deze vakken corresponderen met de antwoorden.

Dit spel kan eventueel ook binnen worden gespeeld. Pas het spel binnen aan door bv. de tafels als antwoord punten aan te geven.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Nodig:

  • Een veilige omgeving om de vakken aan te geven
  • Stoepkrijt

Eventueel:

  • Bierdopjes, knopen o.i.d.
  • Materiaal om 2 partijen aan te geven

Omgang met risico's

Waarschuw de kinderen om goed uit te kijken bij het rennen naar een vak. Zorg dat je elkaar niet omver loopt (sociale ontwikkeling).

Ontwikkeling

De kinderen moeten nadenken over het juiste antwoord. Ook logisch nadenken wordt hiermee bevorderd (cognitieve ontwikkeling). Daarnaast moeten ze rennen naar het juiste vak (motorische ontwikkeling).De kinderen moeten oppassen dat ze elkaar niet omver lopen en helpen elkaar bij moeilijke vragen (sociale ontwikkeling).

Variatiemogelijkheden

  • Je kunt een wedstrijd element inbouwen en bij elk goed antwoord bv. een bierdop o.i.d. laten pakken.
  • Je kunt ook 2 partijen tegen elkaar laten spelen. Zorg dan dat er materiaal is zodat beide partijen duidelijk herkenbaar zijn.
  • Tijdens het spel zijn er geen kinderen die afvallen, ieder kind mag alle vragen meedoen.

Achtergrondinformatie

-

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Spel ontwikkeling

Spelgebied: Sport en spel

Locatie: Buiten

Groepsgrootte: 5 - 40 kinderen

Leeftijd: 4 - 12 jaar

Door: Tijgeroogtoer