Activiteit

Natuurlijk!

Vooraf

Verzamel allerlei tijdschriften, kranten, folders en dergelijke waarin plaatjes van de natuur staan. Maak grote vellen papier waarop je diverse categorieën tekent/schrijft die met natuur te maken hebben, bijvoorbeeld ‘groen’, ‘water’, ‘bloemen’, ‘wilde dieren’, ‘huisdieren’, ‘boerderijdieren’. Zet de lijm klaar. Zorg voor een paar verschillende plaatjes/voorwerpen die ‘natuur’ vertegenwoordigen.

Speluitleg

Laat de kinderen een paar verschillende vormen van ‘natuur’ zien, bijvoorbeeld een foto van een waterval, een speelgoed leeuw, en een paardenbloem. Weten de kinderen wat dit zijn? Weten de kinderen ook waar je deze dingen in het echt kunt zien? Vertel dat het voorbeelden zijn van de natuur. Is een huis ook een voorbeeld van de natuur? Leg uit wat het verschil is tussen ‘de natuur’ en iets dat door mensen gemaakt is (praten en uitleggen). Laat de tijdschriften en dergelijke zien en vertel dat de kinderen allemaal plaatjes uit die boekjes mogen knippen of scheuren die met de natuur te maken hebben. Deze plaatjes mogen zij dan verzamelen. Leg uit dat de kinderen daarna hun plaatjes op mogen plakken op de grote vellen papier. Ze moeten dan goed kijken waar elk plaatje het meeste thuis hoort (ontwikkelingsstimulering).

Spelbegeleiding

De kinderen mogen beginnen met plaatjes van de natuur zoeken en uitknippen (respect voor autonomie). Loop af en toe langs de kinderen en kijk of het lukt. Kunnen de kinderen goede plaatjes vinden? Lukt het de plaatjes uit te knippen of te scheuren? Help de kinderen waar nodig, of vraag een ander kind te helpen (sensitieve responsiviteit, begeleiden van interacties tussen kinderen). Als iedereen een paar plaatjes heeft verzameld, mogen zij de plaatjes op de grote vellen papier plakken. Stimuleer de kinderen goed te bedenken welk plaatje bij welk vel papier past. ‘Wat heb je daar voor plaatje Milan? Waar zou het paard thuis horen denk jij?’ (ontwikkelingsstimulering, respect voor autonomie). Geef de kinderen complimenten voor hun gevonden plaatjes en voor het categoriseren van de plaatjes. ‘Goed zo Timo, de paarden zijn boerderijdieren’ (sensitieve responsiviteit).

Afsluiting

De activiteit is afgelopen als alle plaatjes opgeplakt zijn. Ruim samen met de kinderen de gebruikte spullen op en gooi de stukjes papier en dergelijke weg (structureren en grenzen stellen).

Bespreek de activiteit na met de kinderen. Vonden de kinderen het leuk om de natuurplaatjes te zoeken en uit te knippen? En vonden ze het moeilijk om te bedenken op welk papier de plaatjes hoorden? Welke plaatjes vonden zij moeilijk en welke makkelijk (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen)? Houd de nabespreking kort (structureren en grenzen stellen), maar zorg wel dat de kinderen kwijt kunnen wat zij kwijt willen (sensitieve responsiviteit).

Aanwijzingen voor het gebruik van de ruimte

Doe deze activiteit bij voorkeur aan een tafel. Dit kan binnen, maar eventueel ook buiten.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Benodigd materiaal:

  • Tijdschriften, kranten, folders, e.d. waar plaatjes over de natuur uit geknipt kunnen worden
  • (Kinder)scharen
  • Lijm
  • Een paar verschillende plaatjes/voorwerpen die ‘natuur’ vertegenwoordigen, bijvoorbeeld een foto van een waterval, een speelgoed dier, en een paardenbloem.

Omgang met risico's

De kinderen gebruiken een schaar om plaatjes uit te knippen. Zorg ervoor dat de kinderen alleen kinderscharen gebruiken om ongelukken te voorkomen.

Ontwikkeling

De kinderen zoeken plaatjes van de natuur en knippen deze uit (motorische ontwikkeling). Hiervoor moeten zij bedenken of dit plaatje met natuur te maken heeft, en zo ja, waarom (cognitieve ontwikkeling). Hierna moeten zij de gevonden plaatjes categoriseren. Hiervoor moeten zij bedenken bij welke categorie elk plaatje het beste past (cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling).

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

Deze activiteit kun je ook met een kleine groep doen, of individueel. 

Spel:

Je kunt de kinderen buiten ook allerlei materiaal uit de natuur laten verzamelenen deze opplakken op grote vellen papier. Samen met de kinderen kun je kijken of de gevonden materialen ook in te delen zijn in verschillende categorieën (bijvoorbeeld ‘bomen’, ‘bloemen’, ‘planten’, …)

Leeftijd:

Deze activiteit kun je ook met kinderen van 7 – 9 doen.

Achtergrondinformatie

-

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Taal ontwikkeling

Spelgebied: Natuur

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 1 - 40 kinderen

Leeftijd: 4 - 6 jaar

Door: SamenspelopdeBSO