Activiteit

Het briefjesspel

Vooraf

Knip briefjes van papier en schrijf op elk briefje een naam van een bekend persoon (dit mag ook bijvoorbeeld Pino van Sesamstraat zijn). Blijf dicht bij de belevingswereld van de kinderen; schrijf namen op waarvan je denkt dat de kinderen ze zeker kennen (ontwikkelingsstimulering). Wissel moeilijke en gemakkelijkere namen af. Maak voor elk kind in ieder geval vijf briefjes.

Deze activiteit duurt ongeveer 30 tot 45 minuten, of zolang de kinderen het leuk vinden.

Speluitleg

Vertel de kinderen dat jullie het briefjesspel gaan spelen. Verdeel de groep kinderen in een aantal teams, waarbij er telkens in elk geval minimaal drie kinderen in één team zitten. Maak samen met de kinderen met voldoende stoelen evenveel kringen als er teams zijn. Het spel wordt in elk team gespeeld. Wijs in elk team één kind aan als ‘spelleider’. Hij mag de beslissingen nemen tijdens het spel en houdt de tijd in de gaten en houdt de puntentelling bij (structureren en grenzen stellen). Als de spelleider zelf aan de beurt is, mag hij zijn rol doorgeven aan een ander kind. Verdeel de briefjes met daarop de namen van de bekende personen. Ieder kind krijgt minimaal vijf briefjes. Leg uit dat iedereen zijn briefjes voor zichzelf moet houden en dus niet aan een ander moet laten zien. Het spel kent 3 rondes. In de eerste ronde is het de bedoeling dat steeds één kind in elk team precies één minuut (gebruik een wekker of zandloper) de tijd heeft een briefje te pakken en de persoon met woorden te omschrijven die op het briefje staat, zonder de naam van die persoon te noemen (ontwikkelingsstimulering). De overige kinderen in het eigen team moeten zo snel mogelijk raden wie de omschreven persoon is. Het is de bedoeling om binnen één minuut zoveel mogelijk briefjes weg te werken. Ronde één duurt totdat de briefjes op zijn. Degene die in de kortste tijd de meeste briefjes heeft weg gewerkt is de winnaar van die ronde. Ronde twee gaat hetzelfde (alle kinderen hebben weer een aantal briefjes gekregen), alleen mogen de kinderen die aan de beurt zijn steeds de persoon op het briefjes maar met één woord omschrijven. Dit moet een woord zijn die in de vorige ronde ook genoemd is bij deze persoon (Harry Potter kun je bijvoorbeeld omschrijven met het woord “litteken”). In de derde ronde moeten de kinderen binnen één minuut zoveel mogelijk briefjes wegwerken door de personen die erop staan uit te beelden, zonder hierbij te praten (ontwikkelingsstimulering). Zorg dat de kinderen, en ook de spelleiders per team, je uitleg goed verstaan en dat zij begrijpen wat de bedoeling is (structureren en grenzen stellen).

Spelbegeleiding

Stimuleer de kinderen elkaar te helpen (begeleiden van interacties tussen kinderen). Loop bij de verschillende teams langs om te kijken en complimenteer wat goed gaat. Laat daarmee je betrokkenheid zien (sensitieve responsiviteit). Laat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig het spel spelen (respect voor autonomie). Grijp alleen in of stuur alleen bij als dat echt nodig is.

Afsluiting

Geef het aan als de activiteit bijna afgelopen is (structureren en grenzen stellen). Als het werkelijk tijd is om te stoppen, maken de spelleiders de eindstanden bekend. Bespreek de activiteit kort na met de kinderen: wat vonden zij leuk aan het spel en wat minder leuk? Hoe vonden de spelleiders het gaan? Welke personen werden snel geraden en welke waren erg moeilijk? Kunnen de kinderen ook uitleggen waarom dit zo was? (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen). Houd de nabespreking kort (structureren en grenzen stellen), maar zorg er wel voor dat de kinderen kwijt kunnen wat zij kwijt willen (sensitieve responsiviteit).Ruim de tafels en stoelen weer op met de kinderen. Berg de briefjes eventueel op om ze later nog een keer te kunnen gebruiken.

Aanwijzingen voor het gebruik van de ruimte

Je kunt dit spel zowel binnen als buiten spelen. Zorg voor voldoende stoelen voor elk team, of leg voor elk team een picknickkleed neer. In het midden moet voldoende ruimte zijn voor de kinderen om hun briefjes uit te kunnen beelden.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Benodigd materiaal:

  • Papier om briefjes van te knippen
  • Pen of potlood
  • Schaar
  • Voldoende zandlopers of wekkers om de tijd bij te houden.

Omgang met risico’s

Als de kinderen dit spel als ‘vrij spel’ spelen, bestaat de kans dat ze ruzie krijgen over al dan niet geraden briefjes. Geef van te voren duidelijk aan dat de spelleider beslist; hij bepaalt of een briefje wel of niet geraden is en of dit binnen de tijd gebeurde. Laat de kinderen eventuele onenigheden zo veel mogelijk zelf oplossen; grijp in als het echt niet anders kan. Complimenteer de kinderen als het spel goed verloopt: ‘wat goed dat jullie zelfstandig ruzietje op kunnen lossen’ (sensitieve responsiviteit).

Ontwikkeling

De kinderen omschrijven bekende personen die op briefjes staan, hierna omschrijven zij deze personen met slechts één woord en vervolgens beelden zij de personen uit (expressieve ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling). De kinderen moeten aandacht voor elkaar hebben. Door goed naar elkaar te luisteren en te kijken, kunnen de kinderen de persoon raden (sociale ontwikkeling). Sommige kinderen vinden het misschien een beetje eng om in het midden te gaan staan en de personen op hun briefjes te omschrijven of uit te beelden (emotionele ontwikkeling). Stel deze kinderen op hun gemak. Durven ze echt niet, dwing ze dan niet. Misschien willen ze het later in het spel wel proberen.

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

Je kunt dit spel ook in één kleine groep spelen.

Materiaalgebruik:

- Je kunt de kinderen zelf briefjes laten maken voor een ander team.

- Je kunt de briefjes ook lamineren, dan kun je het spel vaker gebruiken.

Spelvariatie:

- Je kunt na elke ronde een andere spelleider (laten) kiezen.

- Je kunt in plaats van personen, ook voorwerpen of gebeurtenissen op de briefjes schrijven

Leeftijd:

Je kunt dit spel ook met kinderen van 7– 9 jaar spelen. Pas de personen die je op de kaartjes schrijft dan wel aan de belevingswereld van 7 – 9 jarigen aan.

Achtergrondinformatie

-

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Cognitieve ontwikkeling

Spelgebied: Expressie

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 9 - 30 kinderen

Leeftijd: 10 - 12 jaar

Door: SamenspelopdeBSO