Activiteit

Fruiteet pantomime

Vooraf

Maak kaartjes van papier waarop je verschillende stuks fruit opschrijft (met eventueel een paar aanwijzingen voor de pantomime).

Deze activiteit duurt ongeveer 20 minuten.

Speluitleg

Vraag aan de kinderen wie weet wat pantomime is. Vertel, als niemand het weet, dat je ze een tip gaat geven door een voorbeeld van pantomime te geven. Verzin een situatie en beeld deze uit. Beeld bijvoorbeeld uit dat je uit een kast een glas pakt en een fles wijn. Beeld uit dat je met een kurkentrekker de kurk uit de fles haalt en de wijn inschenkt in het glas. Proost even met de klas en neem een slok. Herkennen de kinderen wat je net uitbeeldde? Vertel dat een toneelstukje waarbij een situatie of een voorwerp uitgebeeld wordt zonder erbij te praten een pantomime heet. Vraag aan de kinderen wat zij denken dat belangrijk is bij het goed uitvoeren van een pantomime (mimiek, lichaamstaal, goed gebruik van je handen) (praten en uitleggen). Vertel dat je samen met de kinderen een fruiteet pantomime wilt gaan doen. Leg uit dat het de bedoeling is dat de kinderen moeten uitbeelden dat zij verschillende vruchten opeten (doen alsof ze een sinaasappel pellen en de partjes ervan opeten, een sappige perzik eten, een paar kersen eten en daarvan de pitten uit de mond verwijderen, een banaan pellen en daar een draadje dat achterblijft en nog vanaf halen, een appel schillen, etc.). Het kind dat aan de beurt is moet dus door pantomime laten blijken met welk stuk fruit hij bezig is (ontwikkelingsstimulering). De andere kinderen moeten raden welk stuk fruit dit kind aan het uitbeelden is. Is er een kind dat graag als eerste een fruiteet pantomime wil opvoeren?

Spelbegeleiding

Laat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig het spel spelen (respect voor autonomie). Wijs steeds een ander kind aan dat een vrucht mag uitbeelden, of laat de kinderen die geweest zijn iemand aanwijzen. Als een kind echt niet wil dan hoeft het natuurlijk niet! Als de kinderen het lastig vinden om te bedenken hoe ze het eten van een stuk fruit uit moeten uitbeelden geef ze dan aanwijzingen hoe ze dat zouden kunnen of help een kind door zelf te beginnen met uitbeelden en laat het dan door het kind weer overnemen (sensitieve responsiviteit, ontwikkelingsstimulering).

Afsluiting

Geef het aan als de activiteit bijna afgelopen is (structureren en grenzen stellen). Bespreek de activiteit na met de kinderen: wat vonden zij leuk aan de pantomime en wat minder leuk? Welk fruit vonden zij moeilijk te raden en waarom? Kunnen de kinderen een voordeel bedenken van het spelen van een pantomime boven een gewoon toneelstuk? (omdat er niet gepraat wordt kunnen alle mensen op de wereld de pantomime begrijpen, er is geen taalbarrière). (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen). Houd de nabespreking kort (structureren en grenzen stellen), maar zorg er wel voor dat iedereen kwijt kan wat hij kwijt wil (sensitieve responsiviteit). Berg de kaartjes eventueel op zodat ze later nog eens gebruikt kunnen worden.

Aanwijzingen voor het gebruik van de ruimte

Deze activiteit kan zowel binnen als buiten gedaan worden.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Benodigd materiaal:

Kaartjes waarop verschillende stuks fruit opgeschreven staan (met eventueel een paar aanwijzingen voor de pantomime).

Omgang met risico’s

Er zijn geen risico’s aan deze activiteit verbonden.

Ontwikkeling

De kinderen beelden door middel van gebaren met hun handen, mimiek en lichaamstaal uit met welk stuk fruit zij bezig zijn (motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling). De kinderen moeten aandacht voor elkaar hebben. Door goed naar elkaar te kijken, kunnen de kinderen raden welk fruit iemand uitbeeldt (sociale ontwikkeling). Sommige kinderen vinden het misschien een beetje eng om voor de groep te staan en iets uit te beelden (emotionele ontwikkeling). Stel deze kinderen op hun gemak. Durven ze echt niet, dan hoeft het natuurlijk niet.

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

Deze activiteit kun je ook met een kleine groep kinderen doen.

Spelvariatie:

Je kunt in plaats van fruit ook andere voorwerpen of situaties op de kaartjes schrijven.

Leeftijd:

Je kunt deze activiteit ook met kinderen van 7 – 9 jaar doen.

Achtergrondinformatie

Bron: gebaseerd op de activiteit ‘Fruiteetpantomime’, pagina 57 van het Prisma Spelenboek – Kinderspelen binnenshuis door Laurens A. Daane  (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum NV, 1967).

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Motorische ontwikkeling

Spelgebied: Expressie

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 10 - 30 kinderen

Leeftijd: 10 - 12 jaar

Door: SamenspelopdeBSO