Activiteit

Op reis met een boek

Vooraf

Leg een boek klaar waar plaatjes in staan van andere landen, bijvoorbeeld een reisgids of een reisfolder. In de bibliotheek zijn veel leuke kinderboeken te vinden over andere landen, volken en culturen. Het hoeven niet per se kleuterboeken te zijn, het gaat vooral om mooie plaatjes waar met de kinderen over gepraat kan worden. Lees het boek eerst zelf, en bedenk van tevoren wat interessant is om bij de plaatjes te vertellen.Kijk ook eens op http://www.wikikids.nl/. Daar kan veel leuke informatie over andere landen vandaan worden gehaald, en de plaatjes kunnen worden uitgeprint.

Deze activiteit duurt ongeveer 15 minuten.

Speluitleg

Vraag het kind of hij/zij wel eens in een ander land is geweest, en praat er even over (praten en uitleggen): hoe heet het land? Wat heeft hij/zij daar gedaan en gezien? Spraken de mensen er een andere taal? Help het kind de beschrijvingen zo precies mogelijk te verwoorden (ontwikkelingsstimulering). Vertel het kind dat jullie samen een reis naar een ander land gaan maken in een boek. Ga nu met kind het boek lezen of doorbladeren, of de printjes met afbeeldingen bekijken. Vertel welk land jullie gaan bekijken, bespreek de plaatjes en bespreek de kenmerken van het land. Geef een heldere introductie van nieuwe woorden, bijvoorbeeld door te beschrijven wat het betekent of door het aan te wijzen op een plaatje.Neem bijvoorbeeld Mexico. Over Mexico kan worden verteld dat er vroeger alleen Indianen woonden, maar dat de mensen uit Spanje er toen bij zijn gekomen, en dat veel Indianen toen zijn weggejaagd. Over de sombrero die zorgt dat er schaduw over je gezicht valt, wat lekker is omdat het er altijd zo warm is. Over het eten dat soms pijn kan doen aan je mond omdat er zoveel scherpe pepers in zitten, maar dat het eten ook heel lekker kan zijn vanwege de sauzen en gesmolten kaas. Dat de chihuahua, een heel grappig klein hondje, uit Mexico komt. Laat het kind vragen stellen, en laat jullie fantasie de vrije loop. Je kunt je samen bij een foto afvragen of het er leuk is, en je kunt het kind vragen wat het zou doen als het op die plek zou zijn: lekker in het water spelen, op de rots klimmen, snoepjes kopen in een winkeltje, de hond op de foto aaien…

Spelbegeleiding

De activiteit vindt plaats met één kind. Dat geeft de gelegenheid om helemaal in te gaan op de vragen en de fantasie van het kind (respect voor autonomie). Het hoeft geen schoolles te zijn. Het gaat erom dat jullie lekker veel praten over het land dat op de plaatjes afgebeeld staat, en dat het kind zich een beetje gaat inbeelden hoe het in andere landen en andere culturen kan zijn (ontwikkelingsstimulering).

Afsluiting

De activiteit is afgelopen als het boekje uitgebladerd is. Zijn jullie printjes aan het bekijken, kondig dan het laatste plaatje aan. Zo wordt het kind niet verrast met een plotseling einde (respect voor autonomie).Bespreek de activiteit nog even na met het kind: wat was leuk aan het land? Wat was minder leuk? Zou hij/zij ernaartoe op vakantie willen? (praten en uitleggen). Probeer hier ook de nieuwe woorden te herhalen die je eerder hebt geïntroduceerd. Houd de nabespreking kort (structureren en grenzen stellen), maar zorg wel het kind kwijt kan wat het kwijt wil (sensitieve responsiviteit).

Aanwijzingen voor het gebruik van de ruimte

Zorg dat jullie samen een beetje apart van de groep zitten, bijvoorbeeld in de snoezelhoek of een leeshoek (zie “inrichting en gebruik van de ruimte” in de handleiding). Zo kan het kind zich beter concentreren.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Benodigd materiaal:

  • boek klaar waar plaatjes in staan van andere landen, bijvoorbeeld een reisgids of een reisfolder of
  • kinderboek over andere landen, volken en culturen of
  • zelfgemaakt boek met plaatjes en informatie over andere landen

Ontwikkeling

Door gesprekken te voeren met het kind wordt de taalvaardigheid gestimuleerd, en door nieuwe woorden te introduceren en te herhalen bij de nabespreking wordt de woordenschat uitgebreid (taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling).

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

Voorlezen kan ook in kleine en grote groepen. De interactie met kinderen is dan iets minder dan bij één op één, maar het is heel goed mogelijk om de kinderen toch nieuwe woorden aan te bieden, om de beurt vragen te laten stellen en mee te laten praten over de afbeeldingen (structureren en grenzen stellen).

Leeftijd:

De activiteit kan ook met kinderen van 7-9 uitgevoerd worden. Er kan dan wat dieper op bepaalde onderwerpen worden ingegaan, zoals de geschiedenis van het land en de taal die er gesproken wordt. Kinderen in de leeftijd 10 -12 kunnen bijvoorbeeld zelf een boekje of een informatiebord maken. Het is leuk en goed om dat met een klein groepje te doen. Ieder kind krijgt een eigen taak. Ze kiezen een land en zoeken op http://wikikids.nl informatie over dat land. Ze printen plaatjes uit en schrijven er wat bij. Het informatiebord of het boekje wordt dan op de groep opgehangen of neergelegd.

Achtergrondinformatie

-

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Taal ontwikkeling

Spelgebied: Cultuur en maatschappij

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 1 - 1 kinderen

Leeftijd: 4 - 6 jaar

Door: SamenspelopdeBSO