Activiteit

Muziekinstrumenten maken

Vooraf

Stel een voorraadkast met knutselmateriaal beschikbaar zodat de kinderen kunnen kiezen met welk materiaal ze willen werken. Denk daarbij ook aan stevig materiaal zoals hout, buizen, touw, visdraad en piepschuim. Zorg dat er genoeg materiaal is om uit te kiezen.

Deze activiteit duurt ongeveer een dagdeel.

Speluitleg

Leg de opdracht uit aan de kinderen; ze gaan een muziekinstrument naar keuze maken. Ze mogen zelf weten of ze een bestaand instrument willen nabouwen, of dat ze zelf een instrument willen bedenken (respect voor autonomie). Bespreek van tevoren met de kinderen welke instrumenten ze allemaal kennen, welk geluid ze maken en hoe het komt dat ze dat geluid maken (praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering). Vraag de kinderen of ze al weten welk instrument ze willen maken, hoe ze dat willen uitvoeren, en met welk materiaal. Let goed op of iedereen het begrijpt en op gang komt (sensitieve responsiviteit), en help kinderen eventueel met wat voorbeelden:

  1. Met een gespannen touw of elastiek kun je een snaar maken voor een gitaar of viool.
  2. Door stof (of een ballon) te spannen kun je een trommel maken.
  3. Kleine korreltjes in een potje geeft een sambabal effect.

Zorg dat ieder kind een plan heeft om uit werken. Het is de bedoeling dat ze zelf bedenken hoe hun instrument eruit komt te zien, hoe het (na)gebouwd kan worden, wat voor materiaal ze gebruiken en hoe ze het gaan bewerken (ontwikkelingsstimulering).

Spelbegeleiding

Kinderen gaan individueel aan de slag. Houd tijdens het knutselen in de gaten of de kinderen iets maken waar echt geluid mee kan worden gemaakt, zodat iedereen later een demonstratie kan geven, en iedereen een positieve ervaring beleeft (sensitieve responsiviteit). Schuif bij ieder kind af en toe even aan om te bespreken of het goed gaat, en controleer samen of het lukt om het instrument geluid te laten maken. Stuur de kinderen eventueel een beetje bij of help ze een handje. Leg steeds duidelijk uit waarom je iets doet (praten en uitleggen). Neem het niet over, maar laat ze weten hoe zij het zelf kunnen oplossen (sensitieve responsiviteit).

Afsluiting

Laat de kinderen ruim van tevoren weten dat ze hun werk moeten afronden. Dit is vooral belangrijk omdat sommige kinderen het leuk zullen vinden om een demonstratie te geven. Help kinderen die nog niet klaar zijn om hun instrument af te maken zodat zij ook iets kunnen laten horen als ze dat graag willen, of geef aan dat ze er op een later tijdstip verder aan mogen werken (respect voor autonomie). Als de kinderen klaar zijn, gaan ze de rommel gezamenlijk opruimen. Iedereen moet helpen (structureren en grenzen stellen). Laat de kinderen na het opruimen hun instrument presenteren: wat is/wordt het? Waarmee is het gemaakt? Hoe werkt het? (praten en uitleggen) Geef de kinderen ook de gelegenheid een kleine demonstratie te geven. Houd de nabespreking kort (structureren en grenzen stellen), maar zorg wel dat de kinderen kwijt kunnen wat ze kwijt willen (sensitieve responsiviteit). Met kinderen die hun instrumenten nog niet afhebben wordt afgesproken wanneer zij hun demonstratie geven.

Aanwijzingen voor het gebruik van de ruimte

Zorg dat er voldoende ruimte beschikbaar is om in te werken, het liefst een grote knutseltafel waar al het nodige materiaal op kan worden neergelegd.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Het zou leuk zijn als de kinderen zelf in de voorraadkast mogen rondneuzen om inspiratie op te doen. Ook kunnen boekjes met verschillende instrumenten ter inspiratie worden aangeboden.

Omgang met risico’s

Sommige materialen en instrumenten kunnen verwondingen veroorzaken. Maak kinderen bewust van de risico’s voor zichzelf en voor elkaar.

Ontwikkeling

De kinderen denken na over de verschillende soorten muziekinstrumenten die bestaan. Daarnaast leren ze hoe het komt dat instrumenten een bepaald geluid maken, en hoe er variatie in het geluid kan worden gebracht: een sambabal met veel rijstkorrels klinkt doffer dan met weinig rijstkorrels, en een dikke snaar klinkt lager dan een dunne snaar (cognitieve ontwikkeling).Vervolgens bedenken de kinderen wat voor instrument ze willen maken, en hoe ze het materiaal moeten bewerken om het instrument vorm te geven (creatieve ontwikkeling).

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

In een kleine groep kunnen kinderen samen de instrumenten voor een muziekband maken, zodat ze een live optreden kunnen geven wanneer ieder zijn muziekinstrument af heeft.

Leeftijd:

Ook jongere kinderen kunnen muziekinstrumenten maken. Zij zullen wel meer begeleiding nodig hebben.

Achtergrondinformatie

-

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Creatieve ontwikkeling

Spelgebied: Expressie

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 1 - 1 kinderen

Leeftijd: 10 - 12 jaar

Door: SamenspelopdeBSO