Activiteit

Petje op petje af

Vooraf

Bedenk vooraf een aantal uitdagende, bij de leeftijd van de kinderen passende, vragen. Sluit hierbij bijvoorbeeld aan op het thema van de week, of op een actualiteit waar de kinderen vol van zijn. Je kunt op internet veel informatie vinden die als inspiratie voor je vragen kan dienen. Bedenk bij elke vraag een goed en een fout antwoord. Zorg voor voldoende petjes voor de kinderen.

Deze activiteit duurt ongeveer 15 minuten.

Speluitleg

Vraag aan de kinderen wie er weet wat een quiz is. Hebben de kinderen wel eens een quiz gespeeld, of op televisie gezien? Wie kan er iets over vertellen? (praten en uitleggen). Vertel de kinderen dat jullie de quiz ‘Petje op, petje af’ gaan spelen. Laat de kinderen gaan staan en geef alle kinderen een petje. Leg uit dat jij een aantal vragen hebt waar de kinderen ieder voor zich antwoord op moeten geven (respect voor autonomie, ontwikkelingsstimulering). Als je een vraag stelt, dan geef je ook twee mogelijke antwoorden. Als het kind denkt dat het antwoord 1 is, dan zet hij het petje op, als het kind denkt dat het antwoord 2 is, dan laat hij het petje af. Kinderen die het goed hebben mogen blijven staan, kinderen die het fout hebben moeten gaan zitten. Je gaat zo lang door met vragen stellen totdat er één winnaar is. Vertel dat je nu eerst één oefenvraag gaat stellen, om de kinderen te laten zien wat precies de bedoeling is. Stel de oefenvraag en vertel duidelijk bij welk antwoord ze het petje op moeten doen, en bij welk antwoord ze het petje af moeten laten. Hoeveel kinderen hadden de vraag goed? Leg uit dat je tijdens het echte spel nu verder zou gaan met deze kinderen en dat de rest zittend naar de volgende vraag moet luisteren en het antwoord niet voor mag zeggen aan de kinderen die nog in het spel zijn. Zorg ervoor dat de kinderen je uitleg goed kunnen verstaan. Begrijpen ze wat de bedoeling is (structureren en grenzen stellen)?Jullie kunnen het spel meerdere keren spelen, zolang er nog nieuwe vragen zijn.

Spelbegeleiding

Begeleid de kinderen in het petje op petje af zetten. ‘Alle kinderen die hun petje af hebben, mogen gaan zitten, want het goede antwoord was petje op’ (Structureren en grenzen stellen). Houd in de gaten dat alle kinderen zelf het antwoord bedenken en dus niet anderen na gaan doen (respect voor autonomie). Geef de kinderen complimenten als zij het goed hebben en leef mee met de kinderen die af zijn. ‘He, wat jammer Casper en Elize, het had ‘petje op’ moeten zijn. Gaan jullie maar op de grond zitten’ (sensitieve responsiviteit). Ga ook even in op het goede antwoord. ‘Waarom had je antwoord 2 gegeven Mark?’ ‘Kun jij de kinderen die het verkeerde antwoord gaven iets meer vertellen over het goede antwoord Mariëtte?’ (ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interacties tussen kinderen).

Afsluiting

Geef de winnaar van het spel een compliment of een prijsje. Bespreek de activiteit kort na. Wat vonden de kinderen van het spel? Welke vragen vonden zij moeilijk en welke makkelijk? Complimenteer de kinderen voor hun inzet. Vergeet daarbij ook de (snelle) afvallers niet. ‘Wat jammer dat je al zo snel moest gaan zitten Franklin, maar ik vind dat je het heel goed gedaan hebt hoor. Je hebt goed opgelet bij de rest van het spel’ (respect voor autonomie, praten en uitleggen, sensitieve responsiviteit). Houd de nabespreking kort (Structureren en grenzen stellen), maar zorg wel dat de kinderen kwijt kunnen wat ze kwijt willen (Sensitieve responsiviteit).

Aanwijzingen voor het gebruik van de ruimte

Dit spel kan zowel binnen als buiten gedaan worden.

Aanwijzingen voor materiaalgebruik

Benodigd materiaal:

  • Petjes voor de kinderen
  • Quizvragen met steeds twee antwoordmogelijkheden.
  • Eventueel een klein prijsje voor de winnaar.

Omgang met risico’s

Dit is een ongevaarlijk spel. Als kinderen snel ‘af’ zijn kunnen ze teleurgesteld zijn. Zie erop toe dat de kinderen goed omgaan met hun teleurstelling en de rest van het spel niet verstoren.

Ontwikkeling

De kinderen doen een quiz, waarbij zij na moeten denken wat het juiste antwoord is. Dit doet een beroep op hun cognitieve competenties. Ook logisch nadenken wordt hiermee bevorderd/gestimuleerd (cognitieve ontwikkeling). De kinderen moeten proberen zich niet te laten leiden door de antwoorden die andere kinderen geven, maar op zichzelf vertrouwen. Ook moeten zij omgaan met teleurstelling als zij niet het goede antwoord hebben gegeven en dus uit het spel liggen (sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling).

Variatiemogelijkheden

Groepsgrootte:

Het spel komt het meest tot zijn recht in een grote groep.

Materiaalgebruik:

- In plaats van petjes kun je ook met rode en groene kaartjes werken, die de kinderen omhoog moeten houden als antwoord op de vragen.

- Je kunt de kinderen van te voren hun petje laten versieren met bijvoorbeeld stiften, of ze zelf de rode en groene antwoordkaartjes laten maken.

Spelvariatie:

Je kunt ook een klein groepje kinderen zelf vragen met steeds twee antwoordmogelijkheden laten bedenken. De kinderen kunnen dan om de beurt een petje op petje af vraag stellen aan de rest van de groep.

Leeftijd:

De activiteit is ook geschikt voor kinderen van 10 – 12 jaar.

Achtergrondinformatie

-

Reageer

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen plaatsen.

Gebruikerswaardering:

Ontwikkelingsgebied: Cognitieve ontwikkeling

Spelgebied: Cultuur en maatschappij

Locatie: Binnen

Groepsgrootte: 10 - 40 kinderen

Leeftijd: 7 - 9 jaar

Door: SamenspelopdeBSO

Wat was het nou? A, B , C of D?

Wat was het nou? A, B , C of D?